2020-03-27 16:22:33

Obavijest roditeljima i učenicima viših razreda

Na radnom sastanku razrednih vijeća za učenike od 5. do 8. razreda održane dana 26. ožujka 2020. godine razmatrala se kvaliteta odvijanja dvotjedne nastave na daljinu te su se shodno tome  predlagala rješenja za podizanje njezine kvalitete. Sukladno tome, na sjednici su izglasana  sljedeća pravila i obveze kojih se učenici, učitelji i roditelji trebaju pridržavati:

1. Nastava na daljinu odvija se prema rasporedu sati i satnici  kojeg učenici razrednog odjela inače imaju u „fizičkoj“ nastavi. To znači da se učenici uključuju u svoje virtualne predmetne  učionice po rasporedu te na prvotni pozdrav učitelja „Dobro jutro“ ili „Dobar dan“, odgovaraju istim pozdravom čime dokazuju svoju nazočnost na satu. Molimo učenike da poštuju utvrđeni raspored i da ne kasne s uključivanjem niti se prijevremeno uključuju.

2. Ukoliko učenik iz određenog razloga zakasni na sat, uključuje s dogovorenim pozdravom, a razlog kašnjenja  upućuje predmetnom učitelju u rubrici „Čavrljanja-Chat“ (kako se ne bi ometalo izvođenje nastavnog sata). Ukoliko učenik uopće nije nazočan na satu, predmetni učitelji će to zabilježiti u e-Dnevniku kao izostanak. Stoga skrećemo pozornost roditeljima na dužnost  redovitog praćenja nazočnosti djeteta na nastavi što je vidljivo u e-dnevniku. Mole se roditelji da o razlogu nenazočnosti djeteta na određenom satu ili nastavi obavijeste razrednika u roku od 2 dana od trenutka izbivanja sa sata.

3. Od učenika se očekuje da aktivno sudjeluju na nastavi i izvršavaju zadatke koje im predmetni učitelj zada poštujući dogovoreni rok dostave zadataka. Za vrijeme trajanja određenog sata, učenik se ne može uključiti u učionicu drugog predmeta jer time ometa utvrđenu satnicu učitelja i ostalih učenika.  Za sve nejasnoće, upite i objašnjenja učenik će dobiti u virtualnoj učionici određenog nastavnog predmeta u vrijeme trajanja dotičnog sata, ukoliko predmetni učitelj nije ponudio neku drugu mogućnost. Sudjelovanje učenika na nastavi te izvršavanje zadataka učitelj evidentira u rubriku bilježaka u e-imeniku.

4. Ukoliko predmetni učitelj ocijeni da sat može i ranije završiti, uvažavajući otežane uvjete praćenja takve nastave i činjenicu da su djeca predugo pred ekranom, učenici će  se odmoriti  do početka početka sljedećeg sata.

Učenicima i roditeljima zahvaljujemo na dosadašnjoj suradnji i želimo da zajedno s kompletnim   timom naše škole što uspješnije realiziramo ovaj, za svih nas potpuno novi, oblik nastave.

Purgarija Čepić, 26.3.2020.

Nada Švraka, stručna suradnica pedagoginja

 


Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" Čepić