2020-03-20 10:39:00

Odluka OŠ Ivan Goran Kovačić - Čepić

Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Čepić

KLASA:602-01/20-01/02
URBROJ:2144-19-01-20-2

Purgarija Čepić, 20. ožujka 2020. godine

 

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14., 127/17. i 98/19.), članka 119. Statuta Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Čepić i Upute Ministarstva znanosti i obrazovanja, KLASA: 602-01/20-01/00178, URBROJ: 533-01-20-0002 od 19. ožujka 2020. godine, ravnateljica Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Čepić Mirela Vidak, dipl.uč. donosi sljedeću:

ODLUKU o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-COV-2

I.

 U OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić obavljat će se samo nužni i neodgodivi poslovi.

Ravnateljica Škole utvrdit će nužne i neodgodive poslove i broj zaposlenika potrebnih za njihovo obavljanje (u daljnjem tekstu: nužno osoblje).

Prilikom utvrđivanja liste nužnog osoblja vodit će se kriterijima nužnosti i kriterijima rizičnosti pod uvjetom da se uz primjenu tih kriterija može osigurati rad i uredno obavljanje poslova iz stavka 1. ove točke.

II.

Ako se ukaže potreba, rad u OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić, organizirat će se u dvije skupine nužnog osoblja (skupina A i skupina B), koje će neovisno jedna o drugoj osigurati kontinuirano obavljanje poslova.

Skupine nužnog osoblja izmjenjivat će se svaka dva tjedna, a radni prostor će se između dvije smjene dezinficirati.

III.

Učitelji neće obavljati posao na radnom mjestu ukoliko imaju uvjete za rad od kuće i o tome potpišu izjavu te se obvežu da će osigurati kontakte i način komunikacije (virtualna učionica, telefon, e-mail) te

- svaki dan biti dostupni/ne barem određeno vrijeme u virtualnoj školskoj zbornici;

- obvezno održavati nastavu na daljinu u uobičajenom opsegu radnog vremena;

- obvezno pripremati sadržaje, održavati komunikaciju s učenicima, roditeljima, školom i Ministarstvom znanosti i obrazovanja te davati povratne informacije učenicima i roditeljima;

- sudjelovati u drugim aktivnostima prema uputi ravnateljice i MZO-a.

 

Stručni suradnik – pedagog neće obavljati posao na radnom mjestu ukoliko ima uvjete za rad od kuće i o tome potpišu izjavu te se obveže da će:

- savjetovati učitelje i učenike vezano uz razrednu dinamiku u online okruženju;

- predlagati rješenja i upute o pristojnom ponašanju u online okruženju;

- reagirati na neprihvatljive oblike ponašanja;

- davati potporu u kriznim situacijama;

- pomoći u kreiranju sadržaja za učenike s teškoćama;

- sudjelovati u drugim aktivnostima prema uputi ravnateljice i MZO-a.

 

Stručni suradnik - knjižničar neće obavljati posao na radnom mjestu ukoliko ima uvjete za rad od kuće i o tome potpiše izjavu, te se obveže da će:

- biti na raspolaganju vezano uz pretraživanje izvora i knjiga te s učenicima i nastavnicima komunicirati na redovitoj osnovi;

- biti uključen u virtualne zbornice i prema potrebi u virtualni razrede;

- pomagati učiteljima u kreiranju sadržaja i upotrebi materijala, uz reguliranje autorskih prava;

- sudjelovati u drugim aktivnostima prema uputi ravnateljice i MZO-a.

 

U slučaju potrebe organizacije prihvata učenika od prvog do četvrtog razreda ravnateljica ima pravo pozvati na rad potrebne učitelje.

IV.

Ravnateljica, tajnica i računovođa Škole obavljat će rad od kuće ukoliko imaju uvjete za rad od kuće i o tome potpišu izjavu.

Povremeno u dogovoru s ravnateljicom dužni su doći na radno mjesto radi obavljanja poslova nužnih za redovno poslovanje, a koje nije moguće odraditi od kuće.

Nužni i neodgodivi poslovi koje obavlja tehničko osoblje (domar, spremačice, kuharica) obavljat će se kontinuirano prema uputi ravnateljice.

V.

Za vrijeme trajanja epidemije OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić neće neposredno raditi sa strankama te će na svojoj web stranici objaviti upute za rad sa strankama (elektroničkim putem i telefonom) te istaknuti za to predviđenu e-mail adresu i broj telefona kao i uredovno radno vrijeme.

VI.

Zaposlenici koji neće obavljati posao na radnom mjestu kao nužno osoblje obvezni su rad obavljati kod kuće radnim danom u propisano radno vrijeme na način i pod uvjetima koje utvrđuje ravnateljica.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Škole.

 

                                           Ravnateljica:
                                        Mirela Vidak, dipl.uč.
 

Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" Čepić