2020-03-13 15:06:39

TZK-upute za odvijanje aktivnosti za vrijeme trajanja nastave na daljinu

Draga djeco,

budući da ćete dosta vremena provoditi uz računala prateći zadatke koje vam zadaju vaši učitelji, budite odgovorni prema sebi te si odvojite dnevno barem 30 minuta kako biste bili tjelesno aktivni.

U tu svrhu napravio sam ovu listu aktivnosti koju ćete ispunjavati sve dok ne započne redovna nastava u školi. Ispunjenu listu spremit ćete na mail, USB ili na neki drugi prenosivi medij i isprintati u školi.

Listu ispunjavate tako da upišete + i vrijeme trajanja aktivnosti (npr. trčanje/utorak/+/15min). Isti dan možeš imati više aktivnosti (npr. ujutro hodanje - 30 min, popodne - vježbe snage).

Iz sporstskih igara, s obzirom na uvjete koje imate, ponavljajte elemente tehnike koje smo učili.

Nekim će učenicima možda pasti na pamet da upišu aktivnost koju nisu radili, a to znači da nisu odgovorni prema sebi i svom zdravlju.

Korisni savjeti: osobna higijena (temeljito pranje ruku), ispijanje toplih napitaka, jedite med i pridržavajte se svih ostalih mjera opreza.

Tablicu s aktivnostima preuzmite u privitku koji se nalazi pod opširnije.

Vaš učitelj TZK,

Ljubomir Vilić


Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" Čepić