2020-02-21 08:14:55

Krabulje virita an škola Šušnjevica

Ši c-esta uan krabulje virita an škola Šušnjevica. Mik ši mar fečor s-a zakrabuljajta ši ku doj maještre kantata ši žokuata. Pokle crtajta krabulje. Domišljajt n-am kum s-a  fečori o vota ankrabuljajt ku šaraste krpe. An kraj, tot skupa n-am počastit  an kuhinja ku mirišljave fritule ši kuad te.

I ove godine su maškare stigle u školu u Šušnjevicu (20.2.2020.). Mala i malo veća djeca su se maskirala i uz dvije učiteljice se pjevalo i plesalo.Nakon toga su crtali maske. Prisjetili smo se kako su se u prošlosti djeca maskirala sa šarenim krpama. Na kraju smo se svi zajedno počastili u kuhinji mirisnim fritulama i toplim čajem.

 


Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" Čepić