2024-01-22 14:09:13

OBAVIJEST O PREDUPISU DJECE U PRVI RAZRED

Poštovani roditelji/skrbnici,

pozivamo vas na predupis djece u prvi razred Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Čepić radi evidencije polaznika prvog razreda osnovne škole za školsku godinu 2024./2025.

Predupisuju se djeca koja do 1. travnja 2024. godine imaju navršenih 6 godina života, kao i djeca kojoj je prošle školske godine odgođen upis u osnovnu školu ili iz drugih razloga nisu upisana u osnovnu školu, a školski su obveznici.  

Predupisi djece u prvi razred OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić održat će se

24., 25. i 26. siječnja 2024. godine od 8 - 12 sati

Predupise možete obaviti:

- telefonskim putem na broj: 052 867 723; 098 723 477

- osobno u tajništvu škole ili

- elektronskim putem (e-mail): skola.cepic@gmail.com

Podaci potrebni za predupis:

  • ime i prezime djeteta, datum rođenja, OIB djeteta, adresu prebivališta/boravišta te napomenu ukoliko dijete ima zdravstvene teškoće ili teškoće u razvoju
  • ime i prezime roditelja, adresa prebivališta, brojevi telefona i e-mail oba roditelja
  • eventualne napomene 

Za upis u osnovnu školu van upisnog područja, zahtjev se podnosi osnovnoj školi u koju se dijete želi upisati. Za dijete koje se upisuje izvan upisnog područja škola (osnivači) nije dužna organizirati prijevoz.

Za dijete koje će do 31. prosinca 2024. godine navršiti šest godina života, a nije školski obveznik, roditelj odnosno skrbnik može najkasnije do 31. ožujka 2024. godine podnijeti zahtjev Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i tehničku kulturu, Izdvojeno mjesto rada Labin, Labin, Titov trg 11, radi uvrštavanja djeteta u popis školskih obveznika.  

Po izvršenom predupisu roditelju/skrbniku će se dostaviti poziv za pregled djeteta kod nadležnog školskog liječnika.


Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" Čepić