2023-10-27 13:05:01

Natječaj za stručnog suradnik/-ica psiholog

Temeljem odredbi Zakona o radu (NN br. 93/14., 127/17., 98/19. i 151/22.), članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Pravilnika o radu škole te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Čepić, objavljuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

Stručni suradnik/ica  psiholog – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjednog radnog vremena, do završetka školske godine 2023./2024.

Cijeli Natječaj vidi u Opširnije.

 


Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" Čepić