2022-01-12 10:12:13

Poziv za predupis djece u 1. razred

Molimo sve roditelje djece za predupis u 1. razred da  se u navedenom terminu zbog važećih epidemioloških mjera obrate telefonski u tajništvo škole:

na telefon 052/867-723 ili na mobitel 098723477

U razgovoru treba navesti ime i prezime djeteta, datum rođenja djeteta, ime i prezime oba roditelja, adresu prebivališta, broj telefona roditelja i OIB djeteta. Hvala na razumijevanju!


Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" Čepić