2021-11-08 14:07:43

OBAVIJEST KANDIDATIMA O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA POPUNU RADNOG MJESTA

OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ ČEPIĆ

KLASA: 112-01/21-01/10

URBROJ: 2144-19-01-21-6

Purgarija Čepić, 8.11.2021.

OBAVIJEST KANDIDATIMA O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA POPUNU RADNOG MJESTA

U svezi natječaja objavljenog na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na web stranici škole dana 5. listopada 2021. godine za popunu radnog mjesta učitelj/ica fizike na neodređeno nepuno radno vrijeme - 8 h tjedno, KLASA: 112-01/21-01/10, URBROJ: 2144-19-01-21-3, obavještavamo vas da je odlukom ravnateljice škole, a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić na sjednici održanoj 29. listopada 2021. godine, u radni odnos primljena:

  • za radno mjesto učitelja/ice fizike - Laura Sutlović, sveučilišna prvostupnica fizike iz Čavli.

Ravnateljica: Mirela Vidak, dipl.uč.


Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" Čepić