2021-11-08 10:31:04

Odlukom o odabiru projekta „Uz obilje morske radosti – djeca će zdravo odrasti“ našoj školi dodijeljeno 161.540,14 kuna

Odlukom o odabiru projekta „Uz obilje morske radosti – djeca će zdravo odrasti“ našoj školi dodijeljeno je 161.540,14 kuna za opremanje školskih kuhinja u Matičnoj školi Čepić i u PŠ Kršan. Naime, u predivnom ambijentu labinskog Circola u petak, 5. studenog 2021. godine je održana svečanost dodjele Odluka o odabiru projekta u okviru Mjere 5.2.1. Potpora za aktivnosti usmjerene povećanju potrošnje i konzumacije ribe i drugih morskih organizama iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a Alba. Sredstva javne potpore osigurana su iz proračuna Europske unije (85%) i Republike Hrvatske (15%).

Kroz naš projekt „Uz obilje morske radosti – djeca će zdravo odrasti“ rekonstruirat će se i u potpunosti opremiti  kuhinja  u Područnom odjelu Kršan te  opremiti kuhinja u Matičnoj školi Čepić s odgovarajućim rashladnim uređajima. Konačni cilj je  stvaranje uvjeta za kvalitetniju i zdraviju pripremu, kao i čuvanje hrane, što će u konačnici rezultirati češćim uvrštavanjem ribe u jelovnik te povećanom konzumacijom proizvoda ribarstva i akvakulture u školu.  Održat će se brojne edukativne i promotivne aktivnosti u okviru nastavnih predmeta, sata razrednika, izvananastavnih aktivnosti i projekata.  Za roditelje će se održati tematski roditeljski sastanak o zdravoj prehrani i važnosti uvođenja ribe u dnevne obroke. Organizirat će se druženje s lokalnim ribarima i članovima Športskog ribolovnog društva Plomin te edukativne radionice.  Prikupljat  će se starinski recepti za pripremu ribljih jela. Kroz projekt će se poticati dječje stvaralaštvo. O realizaciji aktivnosti informirat će se preko mrežne stranice škole te kroz lokalne medije.

Izvor fotografija: https://radiolabin.hr/news_details.php?id=21993


Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" Čepić