2021-01-28 11:09:20

Obavijest o načinu odvijanja nastave od 1. do 15. veljače 2021.

Temeljem procjene epidemiološke situacije Istarska županija i gradovi Pula, Rovinj, Poreč, Pazin, Labin i Umag, kao osnivači škola, u suradnji sa Stožerom civilne zaštite Istarske županije donijeli su Odluku o načinu odvijanja nastave u osnovnim i srednjim školama na području Istarske županije u II. polugodištu školske godine 2020./2021. - od 1. do 15. veljače 2021. godine kako slijedi:
Model A: nastava u školi - učenici nižih razreda osnovnih škola (od 1. do 4. razreda)

Model C: nastava on line - učenici viših razreda osnovnih škola (od 5. do 8. razreda).


 


Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" Čepić