2020-07-01 13:56:00

Odluka o izboru drugog obrazovnog materijala za školsku godinu 2020./21.

Na temelju čl. 10. st. 6. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 116/18), u skladu s odlukama o izboru udžbenika učitelja razredne nastave te stručnih aktiva Škole,  donose se

ODLUKE

o izboru drugih obrazovnih materijala za

za školsku godinu 2020./21.

I.

Sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 1116/18),  osim udžbenika, u školi mogu biti u uporabi i nastavna sredstva (tiskana, digitalna ili fizička) koja pomažu u ostvarivanju pojedinih odgojno-obrazovnih ishoda utvrđenih predmetnim kurikulumom, kao i očekivanja međupredmetnih tema, potiču interakciju učenik – učenik i/ili učenik – sadržaj te istraživački i/ili grupni rad (tzv. drugi obrazovni materijali).

 Odluke s popisima su priloženi u Opširnije.


Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" Čepić