preskoči na sadržaj
Vijesti

Preporuku o organizaciji radnog dana učenika tijekom održavanja nastave na daljinu Vijest ima dokument u privitku

Dragi učenici, roditelji i učitelji,

u privitku pod OPŠIRNIJE možete pročitati Preporuku o organizaciji radnog dana učenika tijekom održavanja nastave na daljinu iz MZO.

                                                           

                                                Ravnateljica: Mirela Vidak, dipl.uč.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 30. 3. 2020. 10:06

Obavijest roditeljima i učenicima viših razreda

Na radnom sastanku razrednih vijeća za učenike od 5. do 8. razreda održane dana 26. ožujka 2020. godine razmatrala se kvaliteta odvijanja dvotjedne nastave na daljinu te su se shodno tome  predlagala rješenja za podizanje njezine kvalitete. Sukladno tome, na sjednici su izglasana  sljedeća pravila i obveze kojih se učenici, učitelji i roditelji trebaju pridržavati:

1. Nastava na daljinu odvija se prema rasporedu sati i satnici  kojeg učenici razrednog odjela inače imaju u „fizičkoj“ nastavi. To znači da se učenici uključuju u svoje virtualne predmetne  učionice po rasporedu te na prvotni pozdrav učitelja „Dobro jutro“ ili „Dobar dan“, odgovaraju istim pozdravom čime dokazuju svoju nazočnost na satu. Molimo učenike da poštuju utvrđeni raspored i da ne kasne s uključivanjem niti se prijevremeno uključuju.

2. Ukoliko učenik iz određenog razloga zakasni na sat, uključuje s dogovorenim pozdravom, a razlog kašnjenja  upućuje predmetnom učitelju u rubrici „Čavrljanja-Chat“ (kako se ne bi ometalo izvođenje nastavnog sata). Ukoliko učenik uopće nije nazočan na satu, predmetni učitelji će to zabilježiti u e-Dnevniku kao izostanak. Stoga skrećemo pozornost roditeljima na dužnost  redovitog praćenja nazočnosti djeteta na nastavi što je vidljivo u e-dnevniku. Mole se roditelji da o razlogu nenazočnosti djeteta na određenom satu ili nastavi obavijeste razrednika u roku od 2 dana od trenutka izbivanja sa sata.

3. Od učenika se očekuje da aktivno sudjeluju na nastavi i izvršavaju zadatke koje im predmetni učitelj zada poštujući dogovoreni rok dostave zadataka. Za vrijeme trajanja određenog sata, učenik se ne može uključiti u učionicu drugog predmeta jer time ometa utvrđenu satnicu učitelja i ostalih učenika.  Za sve nejasnoće, upite i objašnjenja učenik će dobiti u virtualnoj učionici određenog nastavnog predmeta u vrijeme trajanja dotičnog sata, ukoliko predmetni učitelj nije ponudio neku drugu mogućnost. Sudjelovanje učenika na nastavi te izvršavanje zadataka učitelj evidentira u rubriku bilježaka u e-imeniku.

4. Ukoliko predmetni učitelj ocijeni da sat može i ranije završiti, uvažavajući otežane uvjete praćenja takve nastave i činjenicu da su djeca predugo pred ekranom, učenici će  se odmoriti  do početka početka sljedećeg sata.

Učenicima i roditeljima zahvaljujemo na dosadašnjoj suradnji i želimo da zajedno s kompletnim   timom naše škole što uspješnije realiziramo ovaj, za svih nas potpuno novi, oblik nastave.

Purgarija Čepić, 26.3.2020.

Nada Švraka, stručna suradnica pedagoginja

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 27. 3. 2020. 16:22

ODLUKA

OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ ČEPIĆ

KLASA: 112-01/20-01/01

URBROJ: 2144-19-01-20-6

Purgarija Čepić, 25. ožujka 2020.

Temeljem članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19), članka 119. Statuta Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Čepić i članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić Čepić ravnateljica OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić Mirela Vidak, dipl.uč., uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj dana 25.03.2020. godine,  donosi                                   

Odluku o ne izboru kandidata prijavljenih na

Natječaj za radno mjesto učitelja/ice prirode i biologije i Natječaj za radno mjesto učitelja/ice fizike

  1. Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ((NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19), članka 119. Statuta Škole i članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić Čepić, ravnateljica OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić donijela je Odluku o ne izboru kandidata prijavljenih na Natječaje:
  • Natječaj za radno mjesto učitelj/ica prirode i biologije na određeno i nepuno radno vrijeme, 11 sati tjednog radnog vremena, 1 izvršitelj/ica, do povratka djelatnice na rad;
  • Natječaj za radno mjesto učitelj/ica fizike na neodređeno i nepuno radno vrijeme, 8 sati tjednog radnog vremena, 1 izvršitelj/ica.

Natječaji su objavljeni dana 9. ožujka 2020. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Škole, kao i na oglasnim pločama i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Labin.

  1. Ova Odluka dostavit će se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te objaviti na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
  2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

S obzirom na novonastalu situaciju izazvanu epidemijom bolesti COVID-19 , dana 19.03.2020. godine, Škola je primila Uputu Ministarstva znanosti i obrazovanja kojom se određuje da se za vrijeme trajanja obustave izvođenja redovne nastave ne raspisuju natječaji za zapošljavanje novih radnika u školskim ustanovama te da se ponište svi natječaji koji su u tijeku.

Zbog navedenih razloga i nemogućnosti provedbe daljnjih radnji u natječajnom postupku donesena je Odluka o ne izboru kandidata prijavljenih na natječaje.

 

Ravnateljica:

Mirela Vidak, dipl.uč.

  :: opširnije :: 


objavio: Arijana Mikuljan Glušić  datum: 25. 3. 2020. 08:59

Obavijest - novi raspored na HRT3

Dragi učenici i roditelji,

došlo je do promjene u rasporedu i vremenu emitiranja na HRT3 Škole na Trećem za prve, druge, treće i četvrte razrede.

Novi termini emitiranja za:

1. razred: od 8.00 do 8.59 sati

2. razred: od 9.00 do 9.59 sati

3. razred: od 10.00 do 10.59 sati

4. razred: od 11.00 do 11.59 sati.

Reprizu programa možete pogledati:

1. razred: od 14.00 do 14.59 sati

2. razred: od 15.00 do 15.59.00 sati

3. razred: od 16.00 do 16.59 sati

4. razred: od 17.00 do 17.59 sati.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 22. 3. 2020. 15:35

Odluka OŠ Ivan Goran Kovačić - Čepić

Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Čepić

KLASA:602-01/20-01/02
URBROJ:2144-19-01-20-2

Purgarija Čepić, 20. ožujka 2020. godine

 

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14., 127/17. i 98/19.), članka 119. Statuta Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Čepić i Upute Ministarstva znanosti i obrazovanja, KLASA: 602-01/20-01/00178, URBROJ: 533-01-20-0002 od 19. ožujka 2020. godine, ravnateljica Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Čepić Mirela Vidak, dipl.uč. donosi sljedeću:

ODLUKU o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-COV-2

I.

 U OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić obavljat će se samo nužni i neodgodivi poslovi.

Ravnateljica Škole utvrdit će nužne i neodgodive poslove i broj zaposlenika potrebnih za njihovo obavljanje (u daljnjem tekstu: nužno osoblje).

Prilikom utvrđivanja liste nužnog osoblja vodit će se kriterijima nužnosti i kriterijima rizičnosti pod uvjetom da se uz primjenu tih kriterija može osigurati rad i uredno obavljanje poslova iz stavka 1. ove točke.

II.

Ako se ukaže potreba, rad u OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić, organizirat će se u dvije skupine nužnog osoblja (skupina A i skupina B), koje će neovisno jedna o drugoj osigurati kontinuirano obavljanje poslova.

Skupine nužnog osoblja izmjenjivat će se svaka dva tjedna, a radni prostor će se između dvije smjene dezinficirati.

III.

Učitelji neće obavljati posao na radnom mjestu ukoliko imaju uvjete za rad od kuće i o tome potpišu izjavu te se obvežu da će osigurati kontakte i način komunikacije (virtualna učionica, telefon, e-mail) te

- svaki dan biti dostupni/ne barem određeno vrijeme u virtualnoj školskoj zbornici;

- obvezno održavati nastavu na daljinu u uobičajenom opsegu radnog vremena;

- obvezno pripremati sadržaje, održavati komunikaciju s učenicima, roditeljima, školom i Ministarstvom znanosti i obrazovanja te davati povratne informacije učenicima i roditeljima;

- sudjelovati u drugim aktivnostima prema uputi ravnateljice i MZO-a.

 

Stručni suradnik – pedagog neće obavljati posao na radnom mjestu ukoliko ima uvjete za rad od kuće i o tome potpišu izjavu te se obveže da će:

- savjetovati učitelje i učenike vezano uz razrednu dinamiku u online okruženju;

- predlagati rješenja i upute o pristojnom ponašanju u online okruženju;

- reagirati na neprihvatljive oblike ponašanja;

- davati potporu u kriznim situacijama;

- pomoći u kreiranju sadržaja za učenike s teškoćama;

- sudjelovati u drugim aktivnostima prema uputi ravnateljice i MZO-a.

 

Stručni suradnik - knjižničar neće obavljati posao na radnom mjestu ukoliko ima uvjete za rad od kuće i o tome potpiše izjavu, te se obveže da će:

- biti na raspolaganju vezano uz pretraživanje izvora i knjiga te s učenicima i nastavnicima komunicirati na redovitoj osnovi;

- biti uključen u virtualne zbornice i prema potrebi u virtualni razrede;

- pomagati učiteljima u kreiranju sadržaja i upotrebi materijala, uz reguliranje autorskih prava;

- sudjelovati u drugim aktivnostima prema uputi ravnateljice i MZO-a.

 

U slučaju potrebe organizacije prihvata učenika od prvog do četvrtog razreda ravnateljica ima pravo pozvati na rad potrebne učitelje.

IV.

Ravnateljica, tajnica i računovođa Škole obavljat će rad od kuće ukoliko imaju uvjete za rad od kuće i o tome potpišu izjavu.

Povremeno u dogovoru s ravnateljicom dužni su doći na radno mjesto radi obavljanja poslova nužnih za redovno poslovanje, a koje nije moguće odraditi od kuće.

Nužni i neodgodivi poslovi koje obavlja tehničko osoblje (domar, spremačice, kuharica) obavljat će se kontinuirano prema uputi ravnateljice.

V.

Za vrijeme trajanja epidemije OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić neće neposredno raditi sa strankama te će na svojoj web stranici objaviti upute za rad sa strankama (elektroničkim putem i telefonom) te istaknuti za to predviđenu e-mail adresu i broj telefona kao i uredovno radno vrijeme.

VI.

Zaposlenici koji neće obavljati posao na radnom mjestu kao nužno osoblje obvezni su rad obavljati kod kuće radnim danom u propisano radno vrijeme na način i pod uvjetima koje utvrđuje ravnateljica.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Škole.

 

                                           Ravnateljica:
                                        Mirela Vidak, dipl.uč.
 
  :: opširnije :: 


objavio: Arijana Mikuljan Glušić  datum: 20. 3. 2020. 10:39

Izjave naših roditelja o online nastavi

Kod nas je sve prošlo dobro… Program je čak bio zanimljiv smiley

Što se tiče ostalih roditelja, svi smo u kontaktu, ali zasada koliko vidim nema nikakvih problema... Ako bude, javimo...

______

Moram samo pohvaliti učiteljicu  jer imamo kontakt samo sa našom, koja je cijelo vrijeme tu za nas, daje  nam sve upute, kontrolira zadaću i brine se o svemu. heartAli ni ne sumnjam u rad ostalih wink. Evo, toliko od mene, ako bude nekih nejasnoća, javimo se... Hvala i Vama što sve držite pod kontrolom wink

_____

Kod petaša isto sve u redu. Zanimljiv im je ovaj način prezentacije, sudjelovanja i dopisivanja međusobno i sa učiteljima. Sve pohvale razrednici s kojom stalno komuniciramo,  bilo u vidu rješavanja problema, bilo u vidu dojmova kao i svim ostalim učiteljima. Jako se trude i pomažu... Sve pohvale... 🙂

_______

I kod 1. i 4. razreda je sve danas prošlo ok. Učiteljica je u kontaktu sa svima. Sve pohvale svima. smiley

___________

Pozdrav! Evo, kao što je već jedna mama napisala,  6. razred je isto ok, pod kontrolom i dobro se drže smiley.Malo nam je svima sve to nepoznato i novo, ali velike pohvale razrednici i svim učiteljima na podršci, razumijevanju i strpljenju yes yes

______________

I u Kršanu je sve u redu. Prvi dan je dobro prošao, zadaće se uspješno odrađuju zahvaljujući dobroj suradnji i komunikaciji s našom  učiteljicom i učiteljicom  iz engleskog. Za sada sve ok!

______________

Program je zanimljiv, djeca su danas bila zainteresirana... Stalno smo u kontaktu s drugim roditeljima i s našom učiteljicom... Za sad sve ok😁

______________

I ja s naše strane pohvaljujem nastavnike, ali i vas koji ulažete puno truda kako bi djeci ovo bilo sto lakše. Za sada nema problema ni kod drugih roditelja, sve ok...

_____________

Večer, ma ovako: naši osmaši su to super  polovili, u biti sve im sasvim dobro  ide😊, šestaši  su malo imali problema kod prijave, ali i to se riješilo te su svi isto tako porješavali sve. Rekla bih da se i oni jako dobro drže😊

____________

Pozdrav od svih sedmaša! Za sada nemamo problema. Čak su održali i online nastavu iz fizike i svi su sudjelovali bez problema. Kožljak je bez interneta jer se desio  neki kvar.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 17. 3. 2020. 14:21

Poziv ravnateljice

Draga djeco, poštovani roditelji,

od danas krećemo u  veliku i nepoznatu pustolovinu. Ulazimo u virtualni svemir. Učitelji, učenici i roditelji. Zajedno. Veliki izazov iz kojeg ćemo izaći kao pobjednici, u to sam posve sigurna.

Prije svega, svima želim puno zdravlja. Najvažniji zadatak je misliti na sebe i one koje najviše volimo. Budimo ozbiljni i odgovorni prema svom zdravlju i pazimo na naše najbliže.

Za našu zajedničku pustolovinu moramo biti posebno zahvalni učiteljima  naše škole. Bili su neumorni, odgovorni i profesionalni. U posljednjih nekoliko dana radilo se danonoćno. Veoma sam ponosna što sam dio tog tima.

Dragi roditelji

i pred vama je veliki izazov. No, ja  duboko i iskreno  vjerujem u vas i znam da ćete imati snage podržati djecu, da ćete mirno i sabrano biti  njihove zvijezde vodilje i najbliži suradnici vašim učiteljima.

Draga djeco,

škola je tužna i prazna bez vašeg smijeha. Ali, neka se  smijeh i vaša dječja radost širi u vašim obiteljima. Budite im  najčvršći i najdraži oslonac. Vjerujem u vas.

A sad, još jedanput podsjetnik svima:

Danas počinje škola na daljinu. Virtualne učionice su otvorene, a neki su već i u petak odradili dio posla. Za sve poteškoće možete se obratiti vašim razrednicima. U toku današnjeg dana podijelit će se još informatičke opreme  kome je to bilo potrebno.

U razrednoj nastavi je, vjerujem, sve već dogovoreno. Preko viber grupa s roditeljima. Od svojih učiteljica  će učenici dobivati upute za rad. Uz to, za njih će  nastava će biti organizirana preko televizijskog programa HRT3 prema sljedećem rasporedu:

1. razredi - počinje u 8.00 sati

2. razredi - počinje u 10.00 sati

3. razredi -počinje u 13.00 sati

4. razredi -počinje u 15.00 sati

Za učenike od 5. do 8. razreda  nastava na daljinu započinje sutra u 8:00 sati prema rasporedu.

Prijavom u sustav Teams svaki će učenik ući u svoj predmet koji ima prema rasporedu. Napominjem da  su zbog velike opterećenosti sustava moguće poteškoće u smislu usporenog odvijanja razmjene podataka i informacija između učenika i učitelja. Stoga molimo za strpljenje. Ukoliko učitelji i učenici ne budu u mogućnosti stupiti u kontakt u vrijeme kada po rasporedu traje sat, molimo da ostanu tijekom dana prijavljeni u sustav Teams i prate novosti. Također, mole se roditelji i učenici da prate upute i informacije koje će dobiti putem Viber grupe ili e-mailom od svoga razrednika. 

Ovisno o tome kako bude funkcionirala nastava tijekom sutrašnjeg dana, moguće su promjene u načinu odvijanja nastave na daljinu za utorak te  će o eventualnim promjenama učenici biti obaviješteni od svojih razrednika i putem web stranice škole.  

Danas počinje i edukativni program za učenike na Sportskoj televiziji, prema sljedećem rasporedu:

Razred

Termin

Predmeti

5. razred OŠ

8 – 9.30 h

MAT, HRV, PRI, ENG

6. razred OŠ

9.30. – 10.45. h

POV, MAT, PRI, ENG

7. razred OŠ

10.45 – 11.50 h

MAT, HRV, BIO, GEO

8. razred OŠ

11.50 – 12.45 h

HRV, MAT, BIO, ENG

Bilo bi dobro i da, ukoliko imate mogućnosti, vremena, želje, ambicije ili dobijete naputke od svojih učitelja, pratite te emisije…

Vjerujem u vas i naš zajednički uspjeh.

S nestrpljenjem očekujem naš susret u školi.

Voli vas i poštuje

ravnateljica: Mirela Vidak

  

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 16. 3. 2020. 07:12

TZK-upute za odvijanje aktivnosti za vrijeme trajanja nastave na daljinu Vijest ima dokument u privitku

Draga djeco,

budući da ćete dosta vremena provoditi uz računala prateći zadatke koje vam zadaju vaši učitelji, budite odgovorni prema sebi te si odvojite dnevno barem 30 minuta kako biste bili tjelesno aktivni.

U tu svrhu napravio sam ovu listu aktivnosti koju ćete ispunjavati sve dok ne započne redovna nastava u školi. Ispunjenu listu spremit ćete na mail, USB ili na neki drugi prenosivi medij i isprintati u školi.

Listu ispunjavate tako da upišete + i vrijeme trajanja aktivnosti (npr. trčanje/utorak/+/15min). Isti dan možeš imati više aktivnosti (npr. ujutro hodanje - 30 min, popodne - vježbe snage).

Iz sporstskih igara, s obzirom na uvjete koje imate, ponavljajte elemente tehnike koje smo učili.

Nekim će učenicima možda pasti na pamet da upišu aktivnost koju nisu radili, a to znači da nisu odgovorni prema sebi i svom zdravlju.

Korisni savjeti: osobna higijena (temeljito pranje ruku), ispijanje toplih napitaka, jedite med i pridržavajte se svih ostalih mjera opreza.

Tablicu s aktivnostima preuzmite u privitku koji se nalazi pod opširnije.

Vaš učitelj TZK,

Ljubomir Vilić

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 13. 3. 2020. 15:06

OBAVIJEST U VEZI NASTAVE ZA UČENIKE RAZREDNE NASTAVE

Poštovani učenici i roditelji!

Roditelji učenika razredne nastave dobit će upute i materijale za rad preko Viber grupa i tim putem biti u kontaktu s učiteljicama.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je u suradnji sa HRT-om na 3. programu organiziralo nastavu za učenike razredne nastave prema kurikulumima i nastavnim programima pod nazivom Škola na Trećem i to prema sljedećem rasporedu:

1. RAZRED – od 8.00 sati

2. RAZRED – od 10.00 sati

3. RAZRED – od 13.00 sati

4. RAZRED – od 15.00 sati

Prvi dan emitiranja nastave na daljinu putem HRT3 pod nazivom Škola na Trećem biti će u ponedjeljak, 16.3.2020. godine. Učenici mogu pratiti izravno na televizijskom programu HRT3, na YouTube kanalu Škole za život, a postoji i besplatna aplikacija za računala i pametne telefone HRTi koju učenici uz pomoć roditelja mogu preuzeti.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 13. 3. 2020. 12:58

Obavijest o organizaciji nastave od ponedjeljka 16. 03. 2020. za učenike od 5. do 8. razreda

Sukladno odluci MZO, nastava će se od ponedjeljka 16.3.2020. godine odvijati online prema uobičajenom rasporedu učenika.

Kako bi se realizirali planirani nastavni sadržaji, OBAVEZA JE UČENIKA DA SE UKLJUČE U TAKAV OBLIK NASTAVE, A RODITELJA DA ZA TO OSIGURA POTREBNE UVJETE I NADZIRE UKLJUČENOST UČENIKA U ONLINE NASTAVU.

Online nastava za učenike od 5. do 8. razreda održavat će se preko Microsoft Teamsa.

Važno je da do petka u 14.00 sati preko svojih računala ili tableta svi učenici pristupe Teamsu (upute u nastavku), a za daljnji način izvođenja online nastave bit će na vrijeme obaviješteni.

Svi učenici obavezni su pristupiti Teamsu i izvršavati svoje obaveze prema uputama predmetnih učitelja. 

UPUTE ZA UKLJUČIVANJE U TEAMS:

1. otvori web preglednik Google Chrome

2. u tražilicu upiši: Office 365 za škole

3. u desnom gornjem kutku klikni: Prijava, a zatim na lijevoj strani AAI@EduHrPrijava

4. važno da vam se pojavi prozor s poljima za unos korisničke oznake i zaporke (to je ono isto korisničko ime i lozinka za ulaz učenika u e-dnevnik, npr: iva.ivic@skole.hr)

5. nakon unosa korisničkog imena i lozinke klikni na Prijavi se

6. pojavi se prozor na kojem se nalaze razne ikone, a ti klikni na ikonu Teams

7. nakon otvaranja Teamsa, pojavit će ikone s popisom predmeta u koji će vas vaš predmetni učitelj upisati te klikom ulaziš u predmete

Molimo vas za strpljenje ukoliko imate poteškoća pri ulazu u virtualne razrede. 

Carnet poručuje: "Trenutno postoje poteškoće s aktiviranjem Office365 računa putem stranice office365.skole.hr. Molimo vas za strpljenje i razumijevanje s obzirom na opterećenost sustava na globalnoj razini. Microsoft u suradnji s CARNET-om radi na što žurnijem otklanjanju poteškoća te ćemo vas obavijestiti čim budu otklonjene."

Ukoliko se poteškoće ne otklone kroz narednih nekoliko dana molimo roditelje i učenike da budu spremni na suradnju putem mailova.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 12. 3. 2020. 11:06

VAŽNE OBAVIJESTI

Sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske od petka 13.3. pa do daljnjeg  u svim školama Istarske županije neće se odvijati redovna nastava.

Sutra, u četvrtak 12.3., škola će biti otvorena za sve učenike za koje roditelji ne uspiju organizirati uvjete ostajanja kod kuće, a nastava će se odvijati po rasporedu. Školski prijevoz će se sutra odvijati prema uobičajenom voznom redu. Produženi boravak će također biti organiziran za sve učenike koji dođu u školu.

Upute prije početka odvijanja nastave na daljinu:

  • molimo sve učenike da pripreme korisničke podatke (korisničko ime i lozinku) kojima ulaze u e dnevnik
  • za učenike od 1. do 4. razreda odvijat će se nastava na daljinu i to preko televizijskog programa HRT3
  • za učenike od 5. do 8. razreda organizirat će se nastava na daljinu u obliku virtualnih učionica. Virtualne učionice formirat će se do ponedjeljka 16.3. te će se putem poveznica na web stranici škole učenici povezati sa svojim učiteljima
  • roditelji učenika komunicirat će s razrednicima pomoću Viber grupa i e-maila

Sve novosti vezane uz daljnji tijek nastave bit će objavljene na web stranici škole.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 11. 3. 2020. 20:43

OBAVIJEST iz ZZJZ Istarske županije

  :: opširnije :: 


objavio: Arijana Mikuljan Glušić  datum: 11. 3. 2020. 12:42

Sudionici natječaja Vrajže Istrijanke predstavili u školi svoje priče

Povodom Međunarodnog dana žena, u ponedjeljak 9. ožujka 2020. učenici naše škole, a ujedno i sudionici natječaja Vrajže Istrijanke, autora Daniela Mohorovića,  predstavili su svoje  priče  u svom razredu. S učiteljicom i knjižničarkom razgovarali su o prvim ženama aktivisticama koje su se borile za prava žena, pročitali priču Rođendan moje bake Željke Medunić kao uvod u čitanje njihovih priča o mamama i bakama koje su početkom veljače poslane na natječaj. Vrijedni učenici su: Matej, Paolo, Nikolina, Loreley, Emili i Leopold iz 4. razreda te Enmary, Nina iz 5. razreda  i Leona i Karlos iz 6. razreda. Za kraj su se fotografirali i sve o svojim aktivnostima poslali na mail, profesoru Danielu Mohoroviću  koji je i sam pisao o svojim vrajžim Istrijankama pa nakon toga pozvao učenike na istoimeni natječaj, a uskoro se očekuje i predstavljanje knjige.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 9. 3. 2020. 14:52

OBAVIJEST - revidirane preporuke HZZJZ Vijest ima dokument u privitku

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) dostavio je revidirane preporuke u odnosu na preporuke dostavljene elektroničkim putem tijekom jučerašnjeg dana, a vezano uz postupanje odgojno-obrazovnih ustanova te provođenje specifičnih mjera zaštite vezano uz nCoV bolesti (COVID-19).

Skrećemo pozornost da je lista zahvaćenih područja proširena i to na sljedeći način: Kina, Hong Kong, talijanske pokrajine Lombardija, Veneto, Emilia Romagna i Piedmont te Japan, Iran, Singapur i Južna Koreja.

Napominjemo da osobe, koje su unazad 14 dana boravile u gore navedenim zahvaćenim područjima te razvile respiratorne simptome, nikako ne smiju ići u odgojno-obrazovne ustanove te se odmah moraju javiti svom izabranom liječniku.

Sukladno svemu navedenome, u privitku dostavljamo Vam nove upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

S poštovanjem,

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

  :: opširnije :: 


objavio: Arijana Mikuljan Glušić  datum: 4. 3. 2020. 12:38

Obavijest - za učenike i roditelje o mjerama opreza u vezi koronavirusa Vijest ima dokument u privitku

Zbog  opasnosti od  koronavirusa potrebno je pridržavati se uputa Ministarstva zdravstva  i Ministarstva znanosti i obrazovanja. 

Prema uputi Ministarstva znanosti i obrazovanja , preporuka je da škole odustanu od svih putovanja u Italiju.

Ako ste bili, vi ili netko iz obitelji, ovih dana na putovanju u Italiji preporuka je da se javite svom liječniku zbog moguće potrebne izolacije.

Učenike molimo za najveće mjere higijene ruku - dobro prati ruke sa sapunom i tekućom vodom. Od kuće se mogu nositi mala dezinfekcijska sredstva.

Što manje dirati sluznicu (nos, usta, oči..).

Učionice što češće treba prozračivati.

Obavezno proučiti plakate na oglasnim pločama i na našoj web stranici (pod više) ili stranici Ministarstva zdravstva, pratiti medije i sve upute vezano uz  pojavu koronavirusa.

Ravnateljica:

Mirela Vidak, dipl.uč.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 27. 2. 2020. 11:21

Nastava pod maskama

Evo, stiglo je vrijeme maškara, vrijeme fešti i ludila i u našu školu. Učenici mlađih razreda su sa svojim učiteljicama razgovarali o maškarama, učili pjesmice, bojali maske,… i na kraju upriličili zajedničko druženje. Završnicu maškaranih dana obilježili su u petak, 21. veljače tematskim druženjem u MŠ Čepić  kada su bučnim druženjem u plesu i igri otjerali zle duhove, izradili pusta, okrivili ga za sve nedaće tijekom prošle godine te ga gađali porukama. Živio pust!

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 24. 2. 2020. 10:20

Krabulje virita an škola Šušnjevica

Ši c-esta uan krabulje virita an škola Šušnjevica. Mik ši mar fečor s-a zakrabuljajta ši ku doj maještre kantata ši žokuata. Pokle crtajta krabulje. Domišljajt n-am kum s-a  fečori o vota ankrabuljajt ku šaraste krpe. An kraj, tot skupa n-am počastit  an kuhinja ku mirišljave fritule ši kuad te.

I ove godine su maškare stigle u školu u Šušnjevicu (20.2.2020.). Mala i malo veća djeca su se maskirala i uz dvije učiteljice se pjevalo i plesalo.Nakon toga su crtali maske. Prisjetili smo se kako su se u prošlosti djeca maskirala sa šarenim krpama. Na kraju smo se svi zajedno počastili u kuhinji mirisnim fritulama i toplim čajem.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 21. 2. 2020. 08:14

Gost u školi: Vedran Kos povodom zavičajnog projekta Kako je nastalo Čepićko jezero

U tijeku naših malih istraživanja povodom zavičajnog projekta Kako je nastalo Čepićko jezero, u goste nam je u školu stigao gospodin Vedran Kos, voditelj Narodnog muzeja Labin, inače viši kustos, po struci  diplomirani arheolog i profesor povijesti. Kroz mnoštvo fotografija koje se čuvaju u muzeju ispričao je danas učenicima mlađih razreda o nekadašnjim običajima i svakodnevici u vrijeme isušivanja Čepićkog jezera, a kako bi zaokružio priču vratio se u davnu prošlost te približio učenicima povijest kroz povijesne materijalne izvore.

Učenici su imali priliku svim svojim osjetilima doživjeti povijesne predmete poput novčića, ukrasa i arheoloških nalaza. Zanimljivo je da smo na fotografijama prepoznali slamnatu kolibu jednog našeg učenika. Njegovo predavanje bio je uvod u naša samostalna istraživanja, a najavljujemo i obilazak Čepićkim poljem, samo da nas vrijeme posluži.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 14. 2. 2020. 14:26

Uspješno smo sudjelovali na općinko-gradskom Lidranu 2020.

U ponedjeljak 10. veljače naši su učenici sudjelovali na natjecanju i smotri LiDraNo 2020. koji njeguje  literarno, dramsko i novinarsko stvaralaštvo. Natjecanje je održano u OŠ Vladimira Nazora u Potpićnu. Najuspješnije su bile Eleni Fable, naša učenica 2. razreda s dramskom izvedbom i Sara Žulić iz 4. razreda s literarnim radom, obje predložene za županijski Lidrano 2020.

Eleni se predstavila  u kategoriji pojedinačnih scenskih nastupa odličnom izvedbom  monologa „Jutro“ Zvonimira Baloga. Pripremala ju je njezina učiteljica Mirjana Rabar. Svoje umijeće u pojedinačnom scenskom nastupu pokazale su još Leona Mart, učenica 1. razreda kazivanjem poezije „Morčić“ D. Gervaisa s mentoricom Mirjanom Rabar, zatim  Lana Brajuha, učenica 3. razreda kazivanjem poezije „Tiho, o tiho govori mi jesen“ D. Cesarića s mentoricom Alenkom Brenković i Sara Žulić,  učenica 4. razreda s kazivanjem poezije L. Paljetka „Jedna je mačka puno jela“ s mentoricom Alenkom Brenković.   Leana Rade, učenica 5. razreda s mentoricom Leticijom Sinčić Ćorić pripremila je kazivanje dijalektalne poezije „Dva suseda“ Ž. Fonović. Za svoje izvedbe nagrađene su aplauzom.

Učenice Ana Franković, Kristy Tončinić, Sanja Stepančić, Enmary Grožić, Leana Rade i Sara Kovačić  okupljene u Dramskoj skupini s mentoricom Leticijom Sinčić Ćorić predstavile su se u skupnoj dramskoj kategoriji igrokazom „Neću ne donosi sreću“ autorice Norme Migliaccio Čučak.  

U kategoriji literarnih radova pozornost je privukao rad „Kišni dan“ Sare Žulić, učenice 3. razreda s mentoricom Alenkom Brenković.

       Čestitamo našim vrijedim učenicama i mentoricama te im želimo  puno uspjeha na županijskom natjecanju i smotri LiDraNo 2020. koje će se održati 11. ožujka u Domu hrvatskih branitelja u Puli u OŠ Monte Zaro Pula. 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 13. 2. 2020. 13:51

Provode se školska natjecanja "Znanost mladima"

Školska natjecanja "Znanost mladima 2020"  započeli smo natjecanjem iz matematike u ponedjeljak 21. siječnja. Natjecanju su pristupile Sara Kovačević i Nina Zrinšćak, obje učenice 5. razreda s mentoricom Dolores Pilaš. Natjecanju iz Engleskog jezika pristupila je učenica 8. razreda Korina Scropetta s mentoricom Rominom Licul, kao i u natjecanju Talijanskog jezika, no s mentoricom Leticijom Sinčić Ćorić.

Početkom veljače, točno 5. veljače natjecanju iz Povijesti pristupio je Nikola Terković iz 8. razreda s mentorom Daliborom Švićom. Učenica 8. razreda Lana Stepančić rješavala je ispit iz Biologije 7. veljače s mentoricom Sanjom Celić. Učenici 8. razreda Lana Stepančić, Nataly Krajcar i Nikola Terković sudjelovali su u natjecanju Hrvatskog jezika s mentoricom Dijanom Franković, u utorak 11. veljače.

Školsko natjecanje iz Geografije provedeno je 12. veljače, a sudjelovali su učenici 5. razreda: Sara Kovačić i Leana Rade, učenica 6. razreda: Leonarda Ponjavić, učenici 7. razreda: Gabrijel Trajkovski, Enes Čolić i Kevin Šegon te učenici 8. razreda: Nataly Krajcar, Ivan Načinović, Lana Stepančić i Karla Levak.

Planirano je još sudjelovanje na LIK-u.

 

Svim učenicima i njihovim mentorima  želimo puno uspjeha!

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 7. 2. 2020. 13:32

Gost u školi: Daniel Mohorović o Vrajžim Istrijankama

Prije nekoliko dana na školski mail  stigao nam je zanimljiv poziv na natječaj  Vrajže Istrijanke. Vrajže Istrijanke… ma ke su to, ma ča ćemo pisat? Zaintrigiralo nas je.  Nije bilo druge nego pozvati autora istoimenog projekta, gospodina Daniela Mohorovića – spisatelja, profesora i političara. Na poseban i simpatičan način prezentirao nam je svoju zamisao. Priča počinje predstavljanjem njegovih odabranih 7 poznatih, manje poznatih i nepoznatih Istrijanki koje su  zaslužile da se o njima govori, o svakoj na drugačiji način, a ubrzo će biti tiskana i istoimena knjiga.

Autor se vodio svojim  kriterijima, a na istoimeni natječaj poziva učenike da porazgovaraju, opišu, prepričaju život  jedne posebne, neobične žene, Istrijanke te napišu svoje zabilješke -  sastav  i pošalju na natječaj do Valentinova. Najbolje radove izabrat će za zbirku dječjih radova o „vrajžim“  ili kako nam je autor objasnio zaigranim, dišpetljivim, posebnim Istrijankama.

A ha… e sad nam je jasno o čemu ćemo pisati, komentirale su prisutne učenice i učenici od 4. do 8. razreda i bacili se u razmišljanje. Radova sigurno neće nedostajati!

Jedno veliko hvala Danielu Mohoroviću na ugodnom susretu!

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 29. 1. 2020. 13:45

Obavijest o predupisu Vijest ima dokument u privitku

P  o  z  i  v  a  j  u     s  e

 roditelji odnosno skrbnici djece, dorasle za upis u I. razred osnovne škole u školskoj godini 2020./2021. da upišu dijete u pripadajuću školu.

 

 U OPŠIRNIJE PROČITAJTE CIJELI POZIV.

  :: opširnije :: 


objavio: Arijana Mikuljan Glušić  datum: 24. 1. 2020. 08:03

Prijedlog plana nadoknade

PRIJEDLOG  NADOKNADE NASTAVNIH DANA U

OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ ČEPIĆ

 

DATUM

DAN U TJEDNU

NADOKNADA ZA DAN

(RASPORED)

23.12.2019.         

PONEDJELJAK

PONEDJELJAK

11.1. 2020.

SUBOTA

ČETVRTAK

24.2.2020.

PONEDJELJAK

PONEDJELJAK

25.2.2020.

UTORAK

UTORAK

26.2.2020.

SRIJEDA

SRIJEDA

27.2.2020.

ČETVRTAK

ČETVRTAK

28.2.2020.

PETAK

PETAK

9. 4. 2020.

ČETVRTAK

ČETVRTAK

13.6. 2020.

SUBOTA

SRIJEDA

18.6. 2020.

ČETVRTAK

ČETVRTAK

19.6. 2020.

PETAK

PETAK

23.6. 2020.

UTORAK

UTORAK

24.6. 2020.

SRIJEDA

SRIJEDA

25.6. 2020.

ČETVRTAK

ČETVRTAK

 

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 7. 1. 2020. 17:02

Obavijest Vijest ima dokument u privitku

Obavijest nakon održanog roditeljskog sastanaka

Roditeljski sastanak učenika 8. razreda OŠ Vladimira Nazora Potpićan i OŠ I. G. Kovačić Čepić na kojem su razmatrane ponude za provedbu višednevne izvanučioničke nastave održan je u ponedjeljak 23.12.2019.

Odabrana je ponuda putničke agencije Maremonti iz Pule. 

 

Razrednica: Romina Licul

  :: opširnije :: 


objavio: Arijana Mikuljan Glušić  datum: 26. 12. 2019. 11:26

Terenska nastava u Rašu

Posljednjeg dana nastave u ovoj godini, u ponedjeljak, 23. prosinca  posjetili smo naše prijatelje, učenike i učitelje OŠ Ivana Batelića u Raši,  a u okviru  terenske nastave. U školskoj dvorani njihova učiteljica TZK organizirala je sportski susret učenika petih razreda. Svoj smo sportski duh pokazali u štafetnim igrama, a nakon marende  ravnateljica  raške škole  provela nas je  školom i pokazala filmiće o obnovi škole i posljednim projektima.

Kako bi se upoznali s rudarskim nasljeđem obišli smo Kovarsku kuću, pogledali zanimljive dokumentarne filmove o gradnji Raše i rudarenju, poslušali priču o rudarskom nasljeđu  te obišli značajne rudarske punktove  pod stručnim vodstvom Mladena Bajramovića, predsjednika Istarskih ugljenokopa Raša.

Zahvaljujemo djelatnicima OŠ Ivana Batelića na ugodnom boravku i udruzi IUR na stručnom vodstvu!

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 23. 12. 2019. 15:59

Ho, ho, ho,...

Ho… ho… ho… dobri djedica, debeljuškasti, dugačke bijele brade… stigao nam je i ove godine jer čuo je da su sva naša djeca bila jako dobra i marljiva i donio im darove. Djeca su ga dočekala pjevajući u zboru veselim pjesmicama, a solo nastup imala je i naša Karla Levak. Četvrtaši su mu zapjevali svoju pjesmicu Visom leteć. Na kraju smo svi zajedno zaplesali Hoki poki jer to je bar lako. Veselo nam je bilo i pri fotografiranju. Dijelimo s vama  dijelić atmosfere... Sretne i vesele blagdane želimo svima!

Foto-galerija: Djed Mraz

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 20. 12. 2019. 13:07

Otvorili smo Dječji tjedan

Igrom, radionicom i druženjem otvorili smo danas u PŠ Šušnjevica Dječji tjedan. Nakon radionice o dječjim pravima u kojoj smo razgovarali o pravima i dužnostima djece te naglasili tridesetu obljetnicu stupanja na snagu Konvencije o pravima djeteta, učenici su se sami izrazili u svojim porukama te odraslima poručili što djeci treba. Ljubav, igra, osmijeh, druženje i dom bile su najčešće želje i prijedlozi. Kako bismo podigli svijest o važnosti i značenju Konvencije, promatrali smo foto knjigu Jamesa Mollisona pod nazivom Gdje djeca spavaju s pričama o djeci svijeta. Na kraju smo druženje zaokružili simboličnim krugom i izražavanjem mota: Ljubav djeci prije svega!

Prekrasno vrijeme iskoristili smo nakon toga za sportske igre i pripreme za nadolazeću Olimpijadu, a pričanjem slikovnice Kako je nastalo Čepićko jezero simbolički smo otvorili i ovogodišnje projektne aktivnosti. O tome ćemo vam pričati drugi put. Baš smo bili vrijedni!

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 4. 10. 2019. 14:16

Europski dan jezika - izazov prihvaćen!

Europski dan jezika događanje je povodom proslave jezične raznolikosti Europe, a obilježava se 26. rujna svake godine s ciljem podizanja svijesti o Europskoj bogatoj jezičnoj raznolikosti, potrebi raznolikosti raspona jezika koje ljudi uče te potrebi da ljudi razviju određeni stupanj stručnosti znanja dva ili više jezika kako bi mogli u potpunosti preuzeti svoju ulogu sudjelovanja u demokratskom građanstvu Europe. Postoje brojni načini na koje se može proslaviti Europski dan jezika. Vijeće Europe ove je godine  pozvalo  sve da sudjeluju u jezičnom izazovu. Izazov prihvaćen! 

 Učenici su dobili zadatak na satovima HJ potražiti izreke koje u sebi sadržavaju imenicu voda ili se odnose na vodu kako bismo se priključili projektnim aktivnostima ovogodišnjeg školskog zavičajnog projekta pod nazivom Kako je nastalo Čepićko jezero. Na službenim mrežnim stranicama za obilježavanje saznali smo sve o važnosti i načinima obilježavanja, poigrali se i pogađali nepoznate jezike, a  na satovima stranih jezika i izvannastavne grupe učenici su poruke prevodili na engleski, talijanski i vlaški jezik, ukrasili ih te prepisali na naljepnice za boce. Šarene višejezične poruke na bocama sada nam  krase  školski hol. Izazov realiziran!

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 27. 9. 2019. 14:34
» Arhiva naših vijesti    
 


Tražilica

Kalendar
« Veljača 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji


Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 400

E-dnevnik

Priloženi dokumenti:
Upute za ucenike i roditelje.pdf


Škola za život

INFORMACIJE O ŠKOLI ZA ŽIVOT

VIDEO

Škola za život - ppt za roditelje


Korisni linkovi

Obrazovanje


Korisni linkovi
Mediji
 • Glas Istre
 • Radio Labin
 • Labinstina
 • LC Labin
 • 5portal Labin

Ostalo


Brojač posjeta
Ispis statistike od 7. 9. 2017.

Ukupno: 50067
Ovaj mjesec: 87
Ovaj tjedan: 210
Danas: 43

Arhiva dokumenata
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 400
preskoči na navigaciju